Roger MOORHOUSE

Brytyjski historyk i germanista specjalizujący się w historii nowożytnej środkowej Europy, ze szczególnym uwzględnieniem hitlerowskich Niemiec, Holokaustu i II wojny światowej w Europie. Ostatnio wydał „Pakt diabłów. Sojusz Hitlera i Stalina, 1939–1941”.

Roger MOORHOUSE: Historia wciąż się powtarza. Kolejne sowieckie referendum pod przymusem
Roger MOORHOUSE

Roger MOORHOUSE

Historia wciąż się powtarza.
Kolejne sowieckie referendum pod przymusem

Podobne do dzisiejszego referendum rozegrano w 1940 r. w krajach bałtyckich, okupowanych wówczas przez oddziały Armii Czerwonej i znajdujących się pod rosnącą presją sowiecką. Po ustanowieniu latem „przyjaznych Moskwie” rządów rozpisano wybory. Ponownie wkroczyły do akcji „zatwierdzone” listy kandydatów, powszechne zastraszanie wyborców i podrzucanie fałszywych kart z głosami. W jednym z litewskich okręgów wyborczych doszło nawet do niezwykłego wyczynu – frekwencja wyniosła tam aż 122 proc. Wyniki były oczywiście z góry przesądzone, i to do tego stopnia, że zostały przypadkowo ogłoszone w Moskwie przed zamknięciem lokali wyborczych.

Roger MOORHOUSE: Dlaczego powinniśmy pamiętać o 23 sierpnia 1939 r.
Roger MOORHOUSE

Roger MOORHOUSE

Dlaczego powinniśmy pamiętać o 23 sierpnia 1939 r.

Niemiecko-sowiecki związek strategiczny zainicjowany 23 sierpnia 1939 roku w pełni zasługuje na to, by stać się integralną częścią naszej zbiorowej narracji o wojnie. Ale nią nie jest. Warto przez chwilę zastanowić się nad licznymi przyczynami tego pominięcia.

Roger MOORHOUSE: Why should we remember August 23, 1939
Roger MOORHOUSE

Roger MOORHOUSE

Why should we remember August 23, 1939

Shortly after midnight, on the night of August 23, 1939, Joseph Stalin drank a toast to Adolf Hitler.  The occasion, of course, was the signature of the Nazi-Soviet Pact – or Molotov-Ribbentrop Pact – the non-aggression treaty between Moscow and Berlin which gave a green light to Hitler’s aggression against Poland and so paved the way for the outbreak of World War Two in Europe.

Roger MOORHOUSE: Por qué debemos recordar la fecha del 23 de agosto de 1939
Roger MOORHOUSE

Roger MOORHOUSE

Por qué debemos recordar la fecha del 23 de agosto de 1939

La invasión brutal y no provocada de su vecino por parte de Rusia es solo la última entrega de un continuo sangriento, un nuevo crimen en un catálogo de crímenes -que se remonta al pacto nazi-soviético y más allá- que delata una mentalidad de sospecha, paranoia y agresión flagrante que ha guiado durante mucho tiempo la visión del mundo del Kremlin.

Роджер МУРХАУС: Чому потрібно пам’ятати про 23 серпня 1939 р.
Roger MOORHOUSE

Roger MOORHOUSE

Чому потрібно пам’ятати про 23 серпня 1939 р.

Жорстоке та неспровоковане вторгнення Росії до свого сусіда є лише найновішою частиною кривавого континууму, новим лиходійством у каталозі злочинів, який сягає ще часів нацистсько-радянського пакту та після нього, який видає менталітет підозрілості, параної та відвертої агресії, що тривалий час керував світоглядом Кремля.

Roger MOORHOUSE: Perché dovremmo ricordare il 23 agosto 1939
Roger MOORHOUSE

Roger MOORHOUSE

Perché dovremmo ricordare il 23 agosto 1939

Io, invece, sostengo il contrario. L’invasione brutale e immotivata del vicino da parte della Russia è solo l’ultima puntata di un continuum sanguinoso, un nuovo crimine in un catalogo di crimini – risalenti al Patto nazi-sovietico e oltre – che rivela una mentalità di sospetto, paranoia e vera e propria aggressione che ha guidato a lungo la visione del mondo del Cremlino.

Roger MOORHOUSE: Pourquoi devrions-nous nous souvenir du 23 août 1939
Roger MOORHOUSE

Roger MOORHOUSE

Pourquoi devrions-nous nous souvenir du 23 août 1939

Peu après minuit, dans la nuit du 23 août 1939, Joseph Staline a porté un toast à Adolf Hitler. L’occasion en était, bien sûr, la signature du pacte soviéto-nazi – ou pacte Molotov-Ribbentrop – de non-agression entre Moscou et Berlin, qui a donné le feu vert à Hitler d’agresser la Pologne et ouvert la voie à l’éclatement de la Seconde Guerre mondiale en Europe.

Roger MOORHOUSE: Nigdy uczciwie nie rozliczono tej wojny
Roger MOORHOUSE

Roger MOORHOUSE

Nigdy uczciwie nie rozliczono tej wojny

Relacje Polski z sąsiadami nadal stanowią wyzwanie – na wschodzie agresywna i zapatrzona w przeszłość Rosja, na zachodzie ta część państw UE, które zachowują się tak, jakby zupełnie chciały zapomnieć o przeszłości

Roger MOORHOUSE: Non c'è mai stato un resoconto onesto di questa guerra
Roger MOORHOUSE

Roger MOORHOUSE

Non c'è mai stato un resoconto onesto di questa guerra

Le relazioni della Polonia con i suoi vicini continuano ad essere una sfida – ad est una Russia aggressiva e arretrata, ad ovest quelle parti dell’UE che si comportano come se volessero completamente dimenticare il passato.

Roger Moorhouse: This war has never been honestly accounted for
Roger MOORHOUSE

Roger MOORHOUSE

This war has never been honestly accounted for

Poland is arguably in a better place now, geopolitically speaking, than it has been for a couple of centuries.  But it still faces a challenge in dealing with its neighbours – an aggressive, backward-looking Russia to the east, and an EU in the west that seems to want to forget about the past entirely.  It cannot afford to shirk that challenge.

Roger MOORHOUSE: Esa Guerra nunca fue liquidada justamente
Roger MOORHOUSE

Roger MOORHOUSE

Esa Guerra nunca fue liquidada justamente

Las relaciones de Polonia son sus vecinos siguen siendo un reto –en el este, una agresiva Rusia que mira para atrás, en el oeste, esos países de la UE que parecen querer olvidarse por completo del pasado.

Roger MOORHOUSE: Un bilan honnête de cette guerre n'a toujours pas été dressé
Roger MOORHOUSE

Roger MOORHOUSE

Un bilan honnête de cette guerre n'a toujours pas été dressé

Géopolitiquement parlant, la Pologne est sans doute dans une meilleure position maintenant qu’elle ne l’a été durant des siècles. Mais elle ne cesse de faire face à un défi dans les relations avec ses voisins – une Russie agressive et passéiste à l’est et une Union européenne à l’ouest qui semble vouloir complètement oublier le passé. Ce défi, la Pologne ne peut pas se permettre de s’y soustraire.

Roger MOORHOUSE: Stalin był oportunistą. Brał to, co oferował mu Hitler
Agaton KOZIŃSKIRoger MOORHOUSE

Agaton KOZIŃSKI
Roger MOORHOUSE

Stalin był oportunistą. Brał to, co oferował mu Hitler

Stalin przyglądał się brytyjsko-francuskiej reakcji na niemiecką inwazję na Polskę. Nie twierdzę, że bardziej zdecydowana brytyjska lub francuska odpowiedź na działania Niemców specjalnie zmieniłaby jego myślenie. Ostatecznie byłby szczęśliwy, gdyby wybuchła wojna aliantów z Niemcami – lecz brak jakiejkolwiek zdecydowanej alianckiej reakcji utwierdził go w przekonaniu, że nie ma się czego obawiać przed inwazją na Polskę w porozumieniu ze swoim nowym niemieckim sojusznikiem.

Roger MOORHOUSE: Schamloses Putin-Rußland
Roger MOORHOUSE

Roger MOORHOUSE

Schamloses Putin-Rußland

Es gibt kein Körnchen Wahrheit in den Anschuldigungen, dass Polens Zusammenarbeit mit Hitler zum Ausbruch des 2. Weltkrieg geführt hat.

Roger MOORHOUSE: Insolence of Putin’s Russia
Roger MOORHOUSE

Roger MOORHOUSE

Insolence of Putin’s Russia

There is no grain of truth in the accusations aimed at Poland that its cooperation with Hitler led to the outbreak of World War II.

Roger MOORHOUSE: Le pacte Staline-Hitler a détruit l'Europe
Roger MOORHOUSE

Roger MOORHOUSE

Le pacte Staline-Hitler a détruit l'Europe

La première frappe du traité germano-russe a arrêté l’économie polonaise, tué des millions de Polonais et mis, pour de longues décennies, un coup de frein au développement économique de la Pologne.

Roger MOORHOUSE: Bezwstyd putinowskiej Rosji
Roger MOORHOUSE

Roger MOORHOUSE

Bezwstyd putinowskiej Rosji

Nie ma ziarna prawdy w oskarżeniach Polski o to, że jej współpraca z Hitlerem doprowadziła do wybuchu II wojny światowej. Ten argument powraca co jakiś czas – ale to dawny sowiecki argument, teraz bezwstydnie powtarzany przez putinowską Rosję. W ten sposób próbuje ona celowo rozmyć prawdziwe znaczenie paktu Stalin-Hitler.

Roger MOORHOUSE: La Pologne a été trahie
Roger MOORHOUSE

Roger MOORHOUSE

La Pologne a été trahie

L’Occident mobilisait la Pologne au combat sans pour autant bouger le petit doigt pour l’y aider.