Roland MASZKA

Polonista. Absolwent gedanistyki. Współautor podręczników szkolnych. Pasjonat teatru i tradycyjnej książki, siebie zalicza do epoki Gutenberga. Inicjator dobrych praktyk w szkole.

Roland MASZKA: Potrzeba ciszy Roland MASZKA: Potrzeba ciszy
Roland MASZKA

Roland MASZKA

Potrzeba ciszy

Wokół pola, lasy, moczary. Szum trzciny miesza się z odgłosami pracujących na odległych polach ciągników, co przypomina, że okolica ta jest jednak zamieszkana. Ale po jeziorze można pływać godzinami i spotykać tylko czaple i albatrosy. Nawet wieś, jeśli podchodzi do brzegu wody, jest dyskretnie niewidoczna zza rozłożystych koron jesionów i lip. Ktoś pomyślał rozsądnie i zrobił tu strefę ciszy. I po tę ciszę właśnie coraz więcej ludzi przyjeżdża.

Roland MASZKA: "Piękno, które zasmuca" Roland MASZKA: "Piękno, które zasmuca"
Roland MASZKA

Roland MASZKA

"Piękno, które zasmuca"

W wielu polskich miastach, miasteczkach i wsiach, często dziś zapomnianych, istnieje spory obszar niewykorzystanych możliwości. Jeśli nie ma się słonecznych plaż i palm albo narciarskich stoków, może watro pomyśleć o tym, co tworzy charakter miejsca, jego geniusz. Zamiast budować kolejną skocznię czy aqapark może postawić na literaturę, a może na architekturę…

Roland MASZKA: "Ślad wielkiej wojny" Roland MASZKA: "Ślad wielkiej wojny"
Roland MASZKA

Roland MASZKA

"Ślad wielkiej wojny"

Stojąc w ciszy zapomnianego wojennego cmentarza myślę też o Mistyce wojny. Może Callois miał rację, widząc w wojnie obraz jakiegoś pierwotnego święta, którym kieruje obłęd i trans. Bo czyż nie marnotrawi ona dóbr gromadzonych latami przez pokolenia, po to, by w jednej chwili wszystko zostało skonsumowane i to we wstrząsającym nadmiarze. Czyż nasz kalendarz nie podlega cezurze wojen – czasy przed wojną i czasy po wojnie…

Roland MASZKA: "Przemoc w szkole. Przemoc psychiczna. Albo: skąd przychodzą Barbarowie?" Roland MASZKA: "Przemoc w szkole. Przemoc psychiczna. Albo: skąd przychodzą Barbarowie?"
Roland MASZKA

Roland MASZKA

"Przemoc w szkole. Przemoc psychiczna. Albo

O istocie przemocy, o agresji trzeba rozmawiać. Uczyć odpowiedzialności za słowo. To trudne w czasach, gdy można powiedzieć wiele, obiecać wszystko i nie ponieść konsekwencji. To też znamy z życia pozaszkolnego. Dzieje się tak, że efektem przemocy jest już tylko oczekiwanie stos dla tego, kto się jej dopuścił. Doskwiera nam brak dialogu i konsekwencji i powszechna zgoda na relatywizm.

Roland MASZKA: "Słońce w pustym pokoju" Roland MASZKA: "Słońce w pustym pokoju"
Roland MASZKA

Roland MASZKA

"Słońce w pustym pokoju"

Tablice informacyjne albo opustoszały, albo straciły swą aktualność. Jeszcze wczoraj, jeszcze przed godziną miejsce to tętniło życiem… Teraz charakterystyczny dla pracy dynamizm spowolnił i przeszedł w statykę wakacji… Szkoła ucichła… I uczniowie, i nauczyciele rozproszyli się – bo taka jest istota wakacji. Pozostały puste sale i pusty pokój nauczycielski.

Roland MASZKA: "Książka, której się nie wyrzuca" Roland MASZKA: "Książka, której się nie wyrzuca"
Roland MASZKA

Roland MASZKA

"Książka, której się nie wyrzuca"

Napisana przez Lindgren opowieść jest historią o umieraniu – o tym, że sens śmierci nadaje poświęcenie i piękna jest wtedy, gdy umiera się za kogoś, bo wtedy nie umiera się nigdy. Reinkarnacja fabuł. Po co Lindgren napisała tę książkę? Co powiem o niej swoim czwartoklasistom? A może nic nie powinienem mówić? Może powinienem podarować tę książkę uczniowi, w nadziei, że będzie nie tylko powodem wzruszenia i łez, ale również lekcją myślenia… Bo taka powinna być książka z dedykacją – na całe życie…

Roland MASZKA: "Wielki Brat patrzy na szkołę" Roland MASZKA: "Wielki Brat patrzy na szkołę"
Roland MASZKA

Roland MASZKA

"Wielki Brat patrzy na szkołę"

To przestaje mi się podobać… Orwellowski scenariusz staje się rzeczywistością… Zawsze uważałem, że przestrzeń szkoły jest przestrzenią autonomiczną, gdzie relacje tworzy się na podstawie zaufania… Gdzie mistrz daje przykład uczniowi i nie jest obserwatorem, który mógłby czuwać nad prawomyślnością i poprawnością ucznia.

Roland MASZKA: "Ukryte piękno edukacji" Roland MASZKA: "Ukryte piękno edukacji"
Roland MASZKA

Roland MASZKA

"Ukryte piękno edukacji"

W sytuacjach szkolnych – rzekłbym banalnych, obserwuję, jak sztuka tworzy przestrzeń magiczną. Między dziełem a odbiorcą jest dystans szacunku i pokory. Szacunku, który nie wynika z lęku przed oceną czy komentarzem nauczyciela, ale autentycznym respektem dla dzieła, wrażliwością młodego człowieka na to, co widzi czy słyszy.

Roland MASZKA: "Ja czytam. Opowieść o klubach niezwykłych" Roland MASZKA: "Ja czytam. Opowieść o klubach niezwykłych"
Roland MASZKA

Roland MASZKA

"Ja czytam. Opowieść o klubach niezwykłych"

Im konsekwentniej się spotykamy, tym lepiej rozmawiamy. Spotkania w klubach muszą być regularne, mieć coś ze spotkań towarzyskich i „intelektualnego rytuału”. Im częściej się spotykamy, tym bardziej rozwijamy umiejętność słuchania innych i wyrażania własnych myśli. Bezcenne – i dla ucznia, i dla nauczyciela.

Roland MASZKA: "O wartości refleksji" Roland MASZKA: "O wartości refleksji"
Roland MASZKA

Roland MASZKA

"O wartości refleksji"

Jest w edukacji przestrzeń nas refleksję i nad przeszłością, i nad teraźniejszością. Należy jednak „odkryć” wartość czasu… Widzieć znaki, jakie przeszłość stawia na naszej drodze. Idąc ze współczesnymi uczniami – dziećmi czy młodymi ludźmi, jestem przybyszem – który rozgląda się jakby był tu po raz pierwszy.

Roland MASZKA: "Poczytaj Bratkowi. O edukacyjnej magii zabawki" Roland MASZKA: "Poczytaj Bratkowi. O edukacyjnej magii zabawki"
Roland MASZKA

Roland MASZKA

"Poczytaj Bratkowi. O edukacyjnej magii zabawki"

Spotkania z Bratkiem, nawet jeśli odbywały się w czasie lekcji – stanowiły oddzielny element rzeczywistości różniący się od realnego życia szkolnego. Tu dzieci mogły swobodnie usiąść wokół swego „przyjaciela”, dotknąć go, „porozmawiać”. Poczytać mu. Czytać Bratkowi oznaczało, że pluszowy przyjaciel czynność tę przyjmie z pełnym garniturem mankamentów…

Roland MASZKA: "Smak książki" Roland MASZKA: "Smak książki"
Roland MASZKA

Roland MASZKA

"Smak książki"

Dobra książka była przedmiotem pożądania. Myślę, jak czuł się czytelnik lat sześćdziesiątych czy siedemdziesiątych, jadąc tramwajem lub zatłoczonym pociągiem i czytając Noce Ariadny albo Damę pikową…

Roland MASZKA: "Jak będziemy czytać w przyszłości czy co będziemy czytać?" Roland MASZKA: "Jak będziemy czytać w przyszłości czy co będziemy czytać?"
Roland MASZKA

Roland MASZKA

"Jak będziemy czytać w przyszłości czy co będziemy czytać?"

Biblioteka nie jest tylko wypożyczalnią książek, w znacznej części komercyjnych, jest miejscem poszukiwań, rozmów z bibliotekarzem, który wskaże i doradzi… Jest kontaktem materialnym i relacją. Ekwiwalentem tej relacji jest papierowa książka. I to chyba dlatego wolimy je bardziej niż cienkie lśniące czytniki. I tu rola rodzica, nauczyciela, państwa… Zadbać świadomie o stan czytelnictwa bez ulegania fascynacji nowoczesnością, ale i bez popadania w megalomanię.

Roland MASZKA: "Nauczyciel jest nauczycielem dopóty, dopóki zostaje mistrzem" Roland MASZKA: "Nauczyciel jest nauczycielem dopóty, dopóki zostaje mistrzem"
Roland MASZKA

Roland MASZKA

"Nauczyciel jest nauczycielem dopóty, dopóki zostaje mistrzem"

Piękno edukacji wyraża się również w tym, że stare spotyka się z nowym, to co tradycyjne z tym co nowoczesne. I dopóki między tymi dwiema wartościami panować będzie równowaga, „stary” nauczyciel nie będzie musiał udowadniać sobie i innym nieustannymi szkoleniami i formami doskonalenia, że nadąża… Jestem zwolennikiem równowagi i umiaru.

Magazyn idei "Wszystko Co Najważniejsze" oczekuje na Państwa w EMPIKach w całym kraju, w Księgarni Polskiej w Paryżu na Saint-Germain, naprawdę dobrych księgarniach w Polsce i ośrodkach polonijnych, a także w miejscach najważniejszych debat, dyskusji, kongresów i miejscach wykuwania idei.

Aktualne oraz wcześniejsze wydania dostępne są także wysyłkowo.

zamawiam