Roman BERCHENKO

Rosyjski muzykolog, doktor nauk, dziennikarz, kompozytor, aranżer, producent, zastępca dyrektora Radia Orpheus.

Ryc. Fabien Clairefond

Roman BERCHENKO: Polski geniusz w odbiorze Rosjan
Roman BERCHENKO

Roman BERCHENKO

Polski geniusz w odbiorze Rosjan

Konkurs Chopinowski w Warszawie to już prawie od stu lat przedmiot dumy i szerokiego zainteresowania rosyjskich muzyków i melomanów. Dlatego też bez wątpienia mający się odbyć w przyszłym roku w polskiej stolicy konkurs muzyczny wywoła jak najżywszy oddźwięk.