TSF Jazz Radio

Roman KOWALCZYK

Historyk, absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego. W latach 1999–2016 dyrektor XVII LO im. Agnieszki Osieckiej we Wrocławiu. Obecnie Dolnośląski Kurator Oświaty. Autor książek o studenckiej działalności opozycyjnej.

Magazyn idei "Wszystko Co Najważniejsze" oczekuje na Państwa w EMPIKach w całym kraju, w Księgarni Polskiej w Paryżu na Saint-Germain, naprawdę dobrych księgarniach w Polsce i ośrodkach polonijnych, a także w miejscach najważniejszych debat, dyskusji, kongresów i miejscach wykuwania idei.

Aktualne oraz wcześniejsze wydania dostępne są także wysyłkowo.

zamawiam