TSF Jazz Radio

Rosen PLEWNELIEW

W styczniu 2012 roku został zaprzysiężony na urząd Prezydenta Bułgarii. Jeden z liderów partii Obywatele na rzecz Europejskiego Rozwoju Bułgarii (GERB), z ramienia której w latach 2009-2011 pełnił funkcję ministra rozwoju regionalnego i robót publicznych Bułgarii.

Magazyn idei "Wszystko Co Najważniejsze" oczekuje na Państwa w EMPIKach w całym kraju, w Księgarni Polskiej w Paryżu na Saint-Germain, naprawdę dobrych księgarniach w Polsce i ośrodkach polonijnych, a także w miejscach najważniejszych debat, dyskusji, kongresów i miejscach wykuwania idei.

Aktualne oraz wcześniejsze wydania dostępne są także wysyłkowo.

zamawiam