Rosen PLEWNELIEW

W styczniu 2012 roku został zaprzysiężony na urząd Prezydenta Bułgarii. Jeden z liderów partii Obywatele na rzecz Europejskiego Rozwoju Bułgarii (GERB), z ramienia której w latach 2009-2011 pełnił funkcję ministra rozwoju regionalnego i robót publicznych Bułgarii.

polecamy

Rosen PLEWNELIEW

Przejdź do paska narzędzi