Russ ROBERTS

Pracuje w Hoover Institution przy Uniwersytecie Stanforda. Prowadzi wywiady zamieszczane co tydzień w serwisie EconTalk.org. Jest autorem trzech powieści ekonomicznych (w tym The Price of Everything. A Parable of Possibility and Prosperity) oraz współtwórcą rapowych wideoklipów z serii „Keynes kontra Hayek”, wyświetlonych na YouTubie ponad 7 milionów razy.

Russ ROBERTS: "Czytając Adama Smitha (1). Bądźmy knąbrni"
Russ ROBERTS

Russ ROBERTS

"Czytając Adama Smitha (1). Bądźmy knąbrni"

“Spełnianie oczekiwań związanych z właściwym zachowaniem pozwala ludziom z naszego otoczenia wchodzić z nami w skuteczne interakcje i — co więcej — robić to z wdziękiem, gracją, przyjemnością. Stosowne postępowanie polega na odpowiednim odgrywaniu własnej partii w symfonii ludzkiej. Owszem, zdarzają się solówki czy improwizacje, lecz nawet te wychodzą najlepiej, jeżeli mają miejsce tam, gdzie są spodziewane”

Russ ROBERTS: "Czytając Adama Smitha (2). O bogactwie i moralności"
Russ ROBERTS

Russ ROBERTS

"Czytając Adama Smitha (2). O bogactwie i moralności"

Bank, który pragnie być Twoim przyjacielem, kłamie. Kontakty handlowe w dzisiejszym świecie wiążą się nieuchronnie z dystansem fizycznym i emocjonalnym. Zbyt wielu ludzi, z którymi wchodzimy w interakcje, znajduje się tak daleko od nas, że nigdy ich nie zobaczymy. Jeżeli ufamy tym osobom, to tylko ze względu na kontekst konkurencji, reputacji, chęci kontynuowania kontaktów i współpracy, jak również kar przewidzianych prawem za defraudację czy kradzież.