Ryszard KOTARBA

Historyk zatrudniony w krakowskim oddziale Instytutu Pamięci Narodowej. Jego zainteresowania naukowe to: dzieje okupacji niemieckiej w Krakowie i Ziemi Krakowskiej 1939-1945. Autor takich publikacji jak Literaci, a sprawa katyńska (IPN Kraków 2003), Żydzi Krakowa w dobie zagłady. ZAL/KL Plaszow (IPN Kraków 2022).

IPN/Ryszard Kotarba

Ryszard KOTARBA: Żydzi Krakowa w dobie zagłady
Ryszard KOTARBA

Ryszard KOTARBA

Żydzi Krakowa w dobie zagłady

Budowa obozu. Jeszcze w 1940 r. w „Gazecie Żydowskiej” można było przeczytać idylliczny tekst Rozmyślania na cmentarzu, o spokojnym żydowskim miejscu na Krzemionkach, gdzie wokół hali ceremonialnej i murów cmentarnych rozciągały się zielone wzgórza, trawy, „krajobraz jak w górach”. Rzeczywiście, obóz usytuowano w naturalnej głębinie pomiędzy dwoma rozległymi wzniesieniami Krzemionek. Teren był nierówny, górzysty i kamienisty, ze wzgórzami sięgającymi 230-250 m n.p.m., w części bagienny i malaryczny.