Ryszard PETRU

Przewodniczący Towarzystwa Ekonomistów Polskich.

polecamy

Ryszard PETRU