Shahid Javed BURKI

Prezes Instytutu Polityki Publicznej w Lahaur. Był ministrem finansów Pakistanu i wiceprezesem Banku Światowego.

polecamy

Shahid Javed BURKI