Shahid Javed BURKI

Prezes Instytutu Polityki Publicznej w Lahaur. Był ministrem finansów Pakistanu i wiceprezesem Banku Światowego.

Shahid Javed BURKI: "Islam kontra islam. Elementarz konfliktu bliskowschodniego"
Shahid Javed BURKI

Shahid Javed BURKI

"Islam kontra islam.
Elementarz konfliktu bliskowschodniego"

Obecne wrzenie jest efektem starcia światopoglądów mającego charakter teologiczny i polityczny. Konserwatywni sunnici, wierni fundamentalistycznemu whhabizmowi, opowiadają się za rządami teokratycznymi i autorytarnymi, podczas gdy bardziej umiarkowani sunnici suficcy wybierają liberalne systemy polityczne. To samo dotyczy szyitów.