Sławomir CENCKIEWICZ

Historyk czasów najnowszych. Doktor habilitowany nauk humanistycznych. Od 2016 dyrektor Wojskowego Biura Historycznego im. gen. broni Kazimierza Sosnkowskiego, w skład którego wchodzi m.in. Centralne Archiwum Wojskowe im. mjr. Bolesława Waligóry. Członek Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej.

polecamy

Adam CHMIELECKI

Sławomir CENCKIEWICZ