TSF Jazz Radio

Jan ŚPIEWAK

Przewodniczący stowarzyszenia Miasto jest Nasze. Doktorant socjologii UW, bada przemiany polskiej klasy średniej. Członek inicjatywy Otwarty Jazdów. Zaangażowany w kampanię prezydencką Hanny Gronkiewicz-Waltz (2006) i Czesława Bieleckiego (2010). Radny dzielnicy Warszawa Śródmieście z ramienia MJN.

Magazyn idei "Wszystko Co Najważniejsze" oczekuje na Państwa w EMPIKach w całym kraju, w Księgarni Polskiej w Paryżu na Saint-Germain, naprawdę dobrych księgarniach w Polsce i ośrodkach polonijnych, a także w miejscach najważniejszych debat, dyskusji, kongresów i miejscach wykuwania idei.

Aktualne oraz wcześniejsze wydania dostępne są także wysyłkowo.

zamawiam