Stanisław ŻARYN

Sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów RP, Pełnomocnik Rządu ds. Bezpieczeństwa Przestrzeni Informacyjnej.

Stanisław ŻARYN: Poutine falsifie l'histoire
Stanisław ŻARYN

Stanisław ŻARYN

Poutine falsifie l'histoire

L’article écrit par Poutine doit être conçu seulement comme une nouvelle tentative de désintégrer la communauté nord-atlantique par le biais de la propagande basée sur l’histoire de la Seconde Guerre mondiale.

Stanisław ŻARYN: Putins Text verfälscht die Geschichte
Stanisław ŻARYN

Stanisław ŻARYN

Putins Text verfälscht die Geschichte

Der Kreml versucht erneut, die nordatlantische Gemeinschaft mit Hilfe von Propaganda aufzulösen, diesmal basierend auf der Geschichte des Zweiten Weltkriegs.

Stanisław ŻARYN: Putin's text distorts history
Stanisław ŻARYN

Stanisław ŻARYN

Putin's text distorts history

Putin’s article is another attempt by Russia to use plots of history in the current imperial policy and to build a new security structure in Europe based on the West-Russia agreement.

Stanisław ŻARYN: Putin fałszuje historię
Stanisław ŻARYN

Stanisław ŻARYN

Putin fałszuje historię

Artykuł Władimira Putina opublikowany w niemieckiej prasie to kolejna próba wplątania przez Rosję wątków historycznych w jej bieżącą politykę imperialną.

Stanisław ŻARYN: Fooling with facts
Stanisław ŻARYN

Stanisław ŻARYN

Fooling with facts

Poland has been a target of ill-founded accusations that exploit the history of WWII and unfair interpretations of the relations between the Poles and the Jews for quite a while now. Every year sees the wartime Poland being described in international media as Nazi Germany’s accomplice in the Holocaust.

Stanisław ŻARYN: Zabawa faktami. Operacje wymierzone w Polskę
Stanisław ŻARYN

Stanisław ŻARYN

Zabawa faktami.
Operacje wymierzone w Polskę

Możliwe było sformułowanie bezpodstawnego oskarżenia o wymordowanie przez Polskę i Polaków 3 milionów Żydów. Dziś jeszcze takie oskarżenia spotkały się z oporem i wzbudziły powszechne oburzenie. Ale co będzie za kilka lat? – pisze Stanisław ŻARYN Polska od wielu lat jest ofiarą niesłusznych oskarżeń bazujących na historii II wojny światowej oraz niesprawiedliwych interpretacjach dotyczących stosunku Polaków do Żydów. Co roku publikowane są nieuprawnione stwierdzenia, które mają przekonać opinię publiczną, że Polacy ponoszą część winy za Holokaust. Tezy zawarte w ostatnim…

Stanisław ŻARYN: Propaganda in the time of virus
Stanisław ŻARYN

Stanisław ŻARYN

Propaganda in the time of virus

While the efforts of governments in various countries concentrate on fighting COVID-19, Russia conducts an operation of disinformation and propaganda, using global pandemic for its own political goals. The Kremlin strives towards lifting the sanctions imposed after military aggression against Ukraine. At the same time, it strikes against the countries standing in the way of achieving this goal. Poland is amongst them.

Stanisław ŻARYN: Propaganda w czasach zarazy
Stanisław ŻARYN

Stanisław ŻARYN

Propaganda w czasach zarazy

Gdy wysiłki rządów w wielu krajach świata koncentrują się na walce z pandemią koronawirusa, Rosja prowadzi działania propagandowe i dezinformacyjne, wykorzystując COVID-19 do własnych celów politycznych. Kreml dąży do zniesienia sankcji nałożonych po agresji na Ukrainę. Jednocześnie atakuje te kraje, które mogą stać na drodze planom Moskwy. Wśród celów działań propagandowych znajduje się Polska.