TSF Jazz Radio

Stéphane DANGEL

Jeden z najlepszych francuskich konsultantów marketingu i trenerów w zakresie marketingu narracyjnego. Autor kilku książek. Najnowsza – „Storytelling Minute” została wydana nakładem wydawnictwa Eyrolles.

Magazyn idei "Wszystko Co Najważniejsze" oczekuje na Państwa w EMPIKach w całym kraju, w Księgarni Polskiej w Paryżu na Saint-Germain, naprawdę dobrych księgarniach w Polsce i ośrodkach polonijnych, a także w miejscach najważniejszych debat, dyskusji, kongresów i miejscach wykuwania idei.

Aktualne oraz wcześniejsze wydania dostępne są także wysyłkowo.

zamawiam