Stéphane DANGEL

Jeden z najlepszych francuskich konsultantów marketingu i trenerów w zakresie marketingu narracyjnego. Autor kilku książek. Najnowsza – „Storytelling Minute” została wydana nakładem wydawnictwa Eyrolles.

Ryc.: Fabien Clairefond

Stéphane DANGEL: "Porażka racjonalizmu"
Stéphane DANGEL

Stéphane DANGEL

"Porażka racjonalizmu"

95% informacji w relacji ma charakter nieuświadomiony. To ważne. Możemy liczyć tylko na opowieść, aby zrównoważyć siły będące poza nami, a które występują we wszystkich naszych relacjach z innymi ludźmi. Nie w imię ideologii, lecz konieczności podyktowanej funkcjonowaniem ludzkiego umysłu. Opowieść daje pewność, która przychodzi nam z pomocą, by uładzić chaos naszych umysłów.