Stephen HOLMES

Profesor New York University School of Law, autor wielu książek z dziedziny prawa i nauk społecznych, m.in. The Matador’s Cape: America’s Reckless Response to Terror.

Iwan KRASTEW, Stephen HOLMES: "Putin na lodzie"
Iwan KRASTEWStephen HOLMES

Iwan KRASTEW
Stephen HOLMES

"Putin na lodzie"

Działając pod presją z wielu stron, Putin stopniowo traci poparcie dotychczasowych sojuszników. Nie należy zatem przeceniać politycznych osiągnięć Kremla z ostatniego roku. Zagarniając Krym, utracił Ukrainę. Zamrażając sytuację w Donbasie – grzebie pod lodem wizję quasi-imperialnej Euroazjatyckiej Wspólnoty Gospodarczej. Skutecznie i na zawsze.