Stephen WILKINS

Ekspert zdrowia publicznego. Twórca platformy internetowej Mind the Gap skupionej na relacjach między pacjentem a lekarzem i lepszej między nimi komunikacji.