TSF Jazz Radio

Szymon SZYNKOWSKI VEL SĘK

Polityk, działacz partyjny i samorządowiec, poseł na Sejm VIII kadencji, od 2018 sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych

Magazyn idei "Wszystko Co Najważniejsze" oczekuje na Państwa w EMPIKach w całym kraju, w Księgarni Polskiej w Paryżu na Saint-Germain, naprawdę dobrych księgarniach w Polsce i ośrodkach polonijnych, a także w miejscach najważniejszych debat, dyskusji, kongresów i miejscach wykuwania idei.

Aktualne oraz wcześniejsze wydania dostępne są także wysyłkowo.

zamawiam