TSF Jazz Radio

Prof. Tadeusz TRZISZKA

Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu (kadencja 2016-2020), w latach 1996–2002 i 2012–2016 prorektor tejże uczelni.
Technolog żywności i żywienia. W latach 80. jako stypendysta Humboldta odbywał staż na Uniwersytecie Hohenheim w Stuttgarcie. Twórca Klastra Nutibiomed przy Wrocławskim Parku Technologicznym.

Magazyn idei "Wszystko Co Najważniejsze" oczekuje na Państwa w EMPIKach w całym kraju, w Księgarni Polskiej w Paryżu na Saint-Germain, naprawdę dobrych księgarniach w Polsce i ośrodkach polonijnych, a także w miejscach najważniejszych debat, dyskusji, kongresów i miejscach wykuwania idei.

Aktualne oraz wcześniejsze wydania dostępne są także wysyłkowo.

zamawiam