Prof. Tadeusz TRZISZKA

Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu (kadencja 2016-2020), w latach 1996–2002 i 2012–2016 prorektor tejże uczelni.
Technolog żywności i żywienia. W latach 80. jako stypendysta Humboldta odbywał staż na Uniwersytecie Hohenheim w Stuttgarcie. Twórca Klastra Nutibiomed przy Wrocławskim Parku Technologicznym.

polecamy

Prof. Tadeusz TRZISZKA

Prof. Tadeusz TRZISZKA

Przejdź do paska narzędzi