TSF Jazz Radio

Tomáš HALIK

Czeski duchowny rzymskokatolicki, konwertyta. Profesor doktor habilitowany socjologii, doktor habilitowany teologii, doktor filozofii. Pracuje m.in. jako duszpasterz akademicki i wykładowca Uniwersytetu Karola w Pradze.

Magazyn idei "Wszystko Co Najważniejsze" oczekuje na Państwa w EMPIKach w całym kraju, w Księgarni Polskiej w Paryżu na Saint-Germain, naprawdę dobrych księgarniach w Polsce i ośrodkach polonijnych, a także w miejscach najważniejszych debat, dyskusji, kongresów i miejscach wykuwania idei.

Aktualne oraz wcześniejsze wydania dostępne są także wysyłkowo.

zamawiam