TSF Jazz Radio

Tomasz KOWAL

Major, dowódca zespołu w Grupie Wsparcia CIMIC (Civil-Military Co-operation). Służył w Iraku podczas III zmiany oraz czterokrotnie w Polskim Kontyngencie Wojskowym w Afganistanie (zmiany I, V, IX i XIII).

Magazyn idei "Wszystko Co Najważniejsze" oczekuje na Państwa w EMPIKach w całym kraju, w Księgarni Polskiej w Paryżu na Saint-Germain, naprawdę dobrych księgarniach w Polsce i ośrodkach polonijnych, a także w miejscach najważniejszych debat, dyskusji, kongresów i miejscach wykuwania idei.

Aktualne oraz wcześniejsze wydania dostępne są także wysyłkowo.

zamawiam