Tomasz MŁYNARSKI: Nous devrions rechercher de nouveaux domaines de coopération
Tomasz MŁYNARSKI

Tomasz MŁYNARSKI

Tomasz MŁYNARSKI: Nous devrions rechercher de nouveaux domaines de coopération

Le potentiel démographique et industriel de notre pays fait de la Pologne un partenaire clé dans cette discussion. Rapporté au premier trimestre de cette année Un taux de croissance du PIB de 4,7% et une augmentation de l’investissement de plus de 12% au cours de cette période jettent des bases solides pour maintenir des années une dynamique élevée de croissance économique ininterrompue. La Pologne est en train de devenir aux côtés de l’Allemagne le véritable moteur de l’économie européenne.

Tomasz MŁYNARSKI: Pologne et France de tous temps amis
Tomasz MŁYNARSKI

Tomasz MŁYNARSKI

Tomasz MŁYNARSKI: Pologne et France de tous temps amis

Je suis très heureux que nous ayons aujourd’hui l’opportunité de rappeler ces magnifiques pages de notre histoire en lançant en Pologne et en France une émission de timbres postaux commémorant le centième anniversaire du rétablissement des relations diplomatiques entre nos deux pays.

Tomasz MŁYNARSKI: Dlaczego sojusz Polski i Francji jest ważny dla Europy?
Tomasz MŁYNARSKI

Tomasz MŁYNARSKI

Tomasz MŁYNARSKI: Dlaczego sojusz Polski i Francji jest ważny dla Europy?

Silna Europa, bardziej konkurencyjna gospodarczo i lepiej odpowiadająca na potrzeby obywateli, to cel zarówno Polski, jak i Francji. Dla obu państw projekt europejski jest szansą na rozwój i zapewnienie dobrobytu swoim obywatelom. Oba dostrzegają jednocześnie potrzebę utrzymania suwerenności działań państwa narodowego w ramach wspólnoty. Dlatego tak ważne jest budowanie pomostów pomiędzy Paryżem i Warszawą, które pozwolą przezwyciężyć stereotypy, a nawet uprzedzenia, które zbyt często dominują w naszych kontaktach.

Tomasz MŁYNARSKI: Zbieżność poglądów i interesów
Tomasz MŁYNARSKI

Tomasz MŁYNARSKI

Tomasz MŁYNARSKI: Zbieżność poglądów i interesów

Stulecie odnowienia relacji dyplomatycznych pomiędzy Polską a Francją skłania do refleksji. Dlatego podsumowując ostatnie miesiące wytężonej pracy, staram się spojrzeć z nowej perspektywy na dynamikę współpracy między Warszawą a Paryżem.