Tomasz ORŁOWSKI

Ambasador RP we Francji i Księstwie Monako w latach 2007–2014. Od 2014 roku podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. W latach 2015–2017 ambasador RP we Włoszech i Republice San Marino.

Ryc.Fabien Clairefond

Tomasz ORŁOWSKI: "Protokół dyplomatyczny. Między tradycją a nowoczesnością"
Tomasz ORŁOWSKI

Tomasz ORŁOWSKI

"Protokół dyplomatyczny. Między tradycją a nowoczesnością"

Polski historyk dyplomacji Edward Pałyga obrazowo napisał, że „protokół uchodzi za liturgię dyplomacji. Kryjąca się poza nim treść musi być dostatecznie ważna, a przekonanie o jej doniosłości dostatecznie silne, w przeciwnym bowiem razie – zewnętrzne przejawy protokołu musiałyby się wydać niezrozumiałym fetyszem lub niedorzecznością”. Mniej uroczyście nazywa się go często gramatyką dyplomacji międzynarodowej.

Tomasz ORŁOWSKI: "Do przyjaciół Polski we Francji"
Tomasz ORŁOWSKI

Tomasz ORŁOWSKI

"Do przyjaciół Polski we Francji"

Obchody 25. rocznicy pierwszych częściowo wolnych wyborów w powojennej Polsce są przede wszystkim Świętem Wolności, wolności, która zakiełkowała w Polsce, a której wówczas dopingował cały wolny świat. Dla upamiętnienia tego wydarzenia z inicjatywy Ambasady RP we Francji oraz Instytutu Polskiego w Paryżu powstał rocznicowy spot.

Tomasz ORŁOWSKI: "Magiczne słowo dialog"
Tomasz ORŁOWSKI

Tomasz ORŁOWSKI

"Magiczne słowo dialog"

„Chcę głosić zwycięstwo dialogu nad zacietrzewieniem i głuchotą na argumenty innych. Bo jak mówi francuski pisarz, ksiądz salezjanin Jean-Marie Petitclerc, najtrudniejsze w sztuce dialogu nie jest mówić, lecz nauczyć się słuchać. A czy my naprawdę umiemy i chcemy słuchać?”