Tomasz RYCHARSKI

Absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (filologia polska), korektor książek dla programistów i specjalistów w zakresie technologii informatycznych, współpracownik wydawnictwa Helion.

polecamy

Tomasz RYCHARSKI

Tomasz RYCHARSKI