Tomasz TOMASZEWSKI

Absolwent ASP w Warszawie. Zajmuje się fotografią prasową, publikował swoje zdjęcia w największych magazynach zagranicznych, m.in.: New York Times, Vogue, Die Zeit. Autor wielu wystaw indywidualnych. Laureat polskich i międzynarodowych nagród fotograficznych. Od 25 lat współpracuje z National Geographic, w którym opublikował 18. esejów fotograficznych, a od roku 1999 jest głównym konsultantem jego polskiej edycji. Uczy fotografii w Polsce, USA, Niemczech i we Włoszech.

Ryc.: Fabien Clairefond

Tomasz TOMASZEWSKI, Grzegorz KAPLA: "To, co trwałe. Górale, tradycja i wiara"
Grzegorz KAPLATomasz TOMASZEWSKI

Grzegorz KAPLA
Tomasz TOMASZEWSKI

"To, co trwałe. Górale, tradycja i wiara"

Podczas jednej z wielu rozmów Góral, zapytany o to, dlaczego tak dużo opowiada nam o tradycji i wierze, odpowiedział prostymi słowami: „Mówię o tym, bo lubię to, co trwałe”. W ten sposób powstał tytuł książki, którą prezentujemy z nadzieją, że chociaż w małym jej fragmencie odnajdą Państwo udaną ilustrację tego, co stanowi nasze dobro wspólne, nasze narodowe dziedzictwo.

Tomasz TOMASZEWSKI: Nie każdy może być artystą. Na szczęście
Tomasz TOMASZEWSKI

Tomasz TOMASZEWSKI

Nie każdy może być artystą. Na szczęście

To co podnieca i jest w stanie zainteresować, to raczej ukryte znaczenia, te zauważone i nadane przez osobowość autora. Innymi słowy jego osobista, wizualna interpretacja. Często trudna lub niemożliwa do wyrażenia słowami.