TSF Jazz Radio

Tomasz TOMASZEWSKI

Absolwent ASP w Warszawie. Zajmuje się fotografią prasową, publikował swoje zdjęcia w największych magazynach zagranicznych, m.in.: New York Times, Vogue, Die Zeit. Autor wielu wystaw indywidualnych. Laureat polskich i międzynarodowych nagród fotograficznych. Od 25 lat współpracuje z National Geographic, w którym opublikował 18. esejów fotograficznych, a od roku 1999 jest głównym konsultantem jego polskiej edycji. Uczy fotografii w Polsce, USA, Niemczech i we Włoszech.

Magazyn idei "Wszystko Co Najważniejsze" oczekuje na Państwa w EMPIKach w całym kraju, w Księgarni Polskiej w Paryżu na Saint-Germain, naprawdę dobrych księgarniach w Polsce i ośrodkach polonijnych, a także w miejscach najważniejszych debat, dyskusji, kongresów i miejscach wykuwania idei.

Aktualne oraz wcześniejsze wydania dostępne są także wysyłkowo.

zamawiam