TSF Jazz Radio

Tõnu LEHTSAAR

Estoński psycholog. W latach 2000-2016 był profesorem psychologii religijnej na Uniwersytecie w Tartu. Od 2017 roku p.o. rektora Uniwersytetu w Tartu

Magazyn idei "Wszystko Co Najważniejsze" oczekuje na Państwa w EMPIKach w całym kraju, w Księgarni Polskiej w Paryżu na Saint-Germain, naprawdę dobrych księgarniach w Polsce i ośrodkach polonijnych, a także w miejscach najważniejszych debat, dyskusji, kongresów i miejscach wykuwania idei.

Aktualne oraz wcześniejsze wydania dostępne są także wysyłkowo.

zamawiam