TSF Jazz Radio

Vaclav STETKA

Starszy analityk Wydziału Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Oksfordzkiego. Prowadzi badania z zakresu własności na rynku mediów oraz struktur rynku w ramach projektu „Media i Demokracja w Europie Środkowej i Wschodniej”. Raport z badań opublikowano w Visegrad Insight nr.3, półroczniku Res Publiki Nowej.

Magazyn idei "Wszystko Co Najważniejsze" oczekuje na Państwa w EMPIKach w całym kraju, w Księgarni Polskiej w Paryżu na Saint-Germain, naprawdę dobrych księgarniach w Polsce i ośrodkach polonijnych, a także w miejscach najważniejszych debat, dyskusji, kongresów i miejscach wykuwania idei.

Aktualne oraz wcześniejsze wydania dostępne są także wysyłkowo.

zamawiam