Vaira VĪĶE-FREIBERGA

Łotewska polityk, psycholog i nauczyciel akademicki. W latach 1999–2007 prezydent Łotwy.

Vaira VĪĶE-FREIBERGA: Polacy uruchomili zmiany w całym regionie Vaira VĪĶE-FREIBERGA: Polacy uruchomili zmiany w całym regionie
Vaira VĪĶE-FREIBERGA

Vaira VĪĶE-FREIBERGA

Polacy uruchomili zmiany w całym regionie

W kraju Jana Pawła II „Solidarność” uruchomiła mechanizm, w którym władza – przynajmniej w sposób symboliczny – wracała do suwerena, czyli ludu

Vaira VĪĶE-FREIBERGA: I polacchi lanciarono cambiamenti in tutta la regione Vaira VĪĶE-FREIBERGA: I polacchi lanciarono cambiamenti in tutta la regione
Vaira VĪĶE-FREIBERGA

Vaira VĪĶE-FREIBERGA

I polacchi lanciarono cambiamenti in tutta la regione

Nel paese di Giovanni Paolo II, “Solidarność” innescò un meccanismo in cui la sovranità – almeno in modo simbolico – tornò dal sovrano, cioè il popolo Lasciai la Lettonia ancora durante la guerra quando ero bambina. Per la maggior parte della mia vita vissi all’estero. Nel 1980 stavo lavorando all’università di Montreal – e ricordo che anche lì lo sciopero nei cantieri navali di Danzica fece scalpore. Il fatto stesso che lo sciopero polacco sia stato menzionato in Canada fu…

Vaira VĪĶE-FREIBERGA: Les cent ans de l’Europe. Vœux pour le centenaire de la Lettonie Vaira VĪĶE-FREIBERGA: Les cent ans de l’Europe. Vœux pour le centenaire de la Lettonie
Vaira VĪĶE-FREIBERGA

Vaira VĪĶE-FREIBERGA

Les cent ans de l’Europe. Vœux pour le centenaire de la Lettonie

Chaque génération a ses défis et ses possibilités, chaque génération doit prouver à nouveau ce en quoi elle croit et ce qui lui est cher. Ma génération, née dans une Lettonie indépendante, a vu l’indépendance perdue pour un demi-siècle renaître des cendres d’un autre empire du mal. Pour moi, faisant partie de ceux qui ont été poussés à quitter leur propre pays, une Lettonie libre et indépendante était durant toute ma vie un rêve qui a eu la chance de se concrétiser.

Vaira VĪĶE-FREIBERGA: Stulecie Europy. Życzenia na 100-lecie Łotwy Vaira VĪĶE-FREIBERGA: Stulecie Europy. Życzenia na 100-lecie Łotwy
Vaira VĪĶE-FREIBERGA

Vaira VĪĶE-FREIBERGA

Stulecie Europy.
Życzenia na 100-lecie Łotwy

Sto lat temu dziesięć nowych narodów podniosło się z ruin minionych imperiów; dziesięć narodów zrodzonych z pragnień samorządności i wolności długo uciskanych ludów. Wstrząsy na arenie międzynarodowej wywołane I wojną światową otworzyły im małe okienko szansy, dla większości właściwie niewielkiej, a one były gotowe wykorzystać ją za cenę przelanej krwi i cierpienia – pisze Vaira VĪĶE-FREIBERGA, prezydent Łotwy w latach 1999-2007.

Magazyn idei "Wszystko Co Najważniejsze" oczekuje na Państwa w EMPIKach w całym kraju, w Księgarni Polskiej w Paryżu na Saint-Germain, naprawdę dobrych księgarniach w Polsce i ośrodkach polonijnych, a także w miejscach najważniejszych debat, dyskusji, kongresów i miejscach wykuwania idei.

Aktualne oraz wcześniejsze wydania dostępne są także wysyłkowo.

zamawiam