Bp Waldemar PYTEL

Duchowny luterański. Od 1991 roku proboszcz parafii ewangelickiej w Świdnicy, od 7 marca 2015 roku biskup diecezji wrocławskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce.

Bp Waldemar PYTEL:  Ecclesia semper reformanda. Kościół wciąż reformujący się
Bp Waldemar PYTEL

Bp Waldemar PYTEL

Ecclesia semper reformanda.
Kościół wciąż reformujący się

Dla mnie bohaterami wiary są Ślązacy, którzy przetrzymali bardzo trudne czasy kontrreformacji, podczas której zachowali swoją wiarę i świątynie. Dzisiaj jesteśmy ich dłużnikami i spadkobiercami. Tak to bywa, że często zapominamy też o zwykłych ludziach, którzy przetrwali trudny czas II wojny światowej i po niej musieli odbudowywać swoje parafie, zręby Kościoła, przyznając się do swojej ewangelickiej tożsamości. Dla mnie ci wielcy ludzie są bohaterami.