Walter Russell MEAD

Profesor spraw zagranicznych i nauk humanistycznych Jamesa Clarke'a Chace'a w Bard College. Wykładał amerykańską politykę zagraniczną na Uniwersytecie Yale. Był także redaktorem naczelnym magazynu The American Interest. Mead jest felietonistą The Wall Street Journal, stypendystą w Instytucie Hudsona i recenzentem książek Foreign Affairs.

Ryc. Fabien CLAIREFOND