TSF Jazz Radio

Weronika ADAMSKA

Absolwentka prawa na Uniwersytecie Warszawskim, studiuje nauki
polityczne na Sciences Po Paris. Naukowo interesuje się ustawodawstwem
wyjątkowym i jego politycznym wykorzystaniem.

Magazyn idei "Wszystko Co Najważniejsze" oczekuje na Państwa w EMPIKach w całym kraju, w Księgarni Polskiej w Paryżu na Saint-Germain, naprawdę dobrych księgarniach w Polsce i ośrodkach polonijnych, a także w miejscach najważniejszych debat, dyskusji, kongresów i miejscach wykuwania idei.

Aktualne oraz wcześniejsze wydania dostępne są także wysyłkowo.

zamawiam