Wojciech IWANOWSKI

Teolog i pedagog. Sekretarz redakcji miesięcznika „Nowe Życie”. Interesuje się filozofią i nauczaniem społecznym Kościoła. Stale współpracuje z Fundacją Obserwatorium Społeczne we Wrocławiu.

Wojciech IWANOWSKI: Niewiara w wierzących społeczeństwach
Wojciech IWANOWSKI

Wojciech IWANOWSKI

Niewiara w wierzących społeczeństwach

O wierze napisano już bardzo wiele. Były to zarówno encykliki papieskie, jak i traktaty najwybitniejszych teologów. Wiarę definiowano, kiedy była ona czymś naturalnym – powszechnym. Współcześnie wiara przestała być oczywistością, co więcej, powoli staje się osobliwością.