Wojciech PRZYBYLSKI

Redaktor naczelny Res Publiki Nowej oraz anglojęzycznego półrocznika Visegrad Insight. Zajmuje się historią myśli politycznej.

Wojciech PRZYBYLSKI: "Europa i problem siły"
Wojciech PRZYBYLSKI

Wojciech PRZYBYLSKI

"Europa i problem siły"

„Wydarzenia na Ukrainie pokazują jak bezradna jest Europa wobec agresywnej polityki Rosji. Wobec interwencji militarnej u swych bram stawia na tradycyjne środki dyplomacji – oświadczenia i konsultacje. Czy Europa wyrzekając się siły i wojny abdykuje przed tymi, którzy bez wahania potrafią te środki wykorzystać dla osiągnięcia swoich celów?”