Wojciech PRZYBYLSKI

Redaktor naczelny Res Publiki Nowej oraz anglojęzycznego półrocznika Visegrad Insight. Zajmuje się historią myśli politycznej.

polecamy

Wojciech PRZYBYLSKI

Przejdź do paska narzędzi