TSF Jazz Radio

Wojciech WILK

Prezes fundacji Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej niosącej pomoc humanitarną i rozwojową w krajach Azji, Afryki i Europy. Twórca Polish Emergency Team. Ekspert ONZ ds. koordynacji pomocy humanitarnej i zarządzania pomocą humanitarną podczas katastrof. Autor kilkunastu ONZ-owskich strategii pomocy dla Sudanu, Jemenu, Syrii czy Iraku.

Magazyn idei "Wszystko Co Najważniejsze" oczekuje na Państwa w EMPIKach w całym kraju, w Księgarni Polskiej w Paryżu na Saint-Germain, naprawdę dobrych księgarniach w Polsce i ośrodkach polonijnych, a także w miejscach najważniejszych debat, dyskusji, kongresów i miejscach wykuwania idei.

Aktualne oraz wcześniejsze wydania dostępne są także wysyłkowo.

zamawiam