Zuzanna WARSO

Prawniczka Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, aplikantka w Okręgowej Izbie Adwokackiej w Warszawie. Koordynuje udział HFPC w programie badawczym „SATORI” (Stakeholders Acting Together on the Ethical impact assessment of Research and Innovation), którego celem jest stworzenie europejskich ram etycznej oceny badań naukowych i innowacji.