Zygmunt BERDYCHOWSKI

Przewodniczący Rady Programowej Forum Ekonomicznego w Krynicy.

Ryc.Fabien Clairefond

Zygmunt BERDYCHOWSKI: Europa jutra. Silna, czyli jaka?
Zygmunt BERDYCHOWSKI

Zygmunt BERDYCHOWSKI

Europa jutra. Silna, czyli jaka?

Blisko 5 tysięcy gości z najdalszych zakątków świata to najlepsza wizytówka konferencji. W tym roku szykujemy się na kolejny rekord frekwencji. Już ponad 40 proc. jej uczestników pochodzi z zagranicy. Dominuje wśród nich pogląd, że Forum Ekonomiczne to doskonała platforma wymiany poglądów, gdzie można prowadzić konstruktywny dialog o sprawach kluczowych dla kontynentu.

Zygmunt BERDYCHOWSKI: XXVII Forum Ekonomiczne w Krynicy. Rozmowy o przyszłości Europy
Zygmunt BERDYCHOWSKI

Zygmunt BERDYCHOWSKI

XXVII Forum Ekonomiczne w Krynicy.
Rozmowy o przyszłości Europy

To właśnie takie spotkania jak Forum Ekonomiczne wpływają pozytywnie na jakość debaty publicznej, bo najistotniejsze jest to, że mimo ogromnych podziałów i różnic, jakie występują między nami, potrafimy jednak ze sobą rozmawiać. Trudno wyobrazić sobie dzisiejszą Europę bez rozmów, bez spotkań, bez dialogu.