Barbara SOCHA: Sześć filarów polityki na rzecz zwiększenia dzietności

Czy możliwe jest odwrócenie trendów demograficznych? To chyba najczęstsze pytanie, które ostatnio słychać w kontekście demografii. Co zrobić, by zbliżyć się do poziomu zastępowalności pokoleń?