Prof. Bruce JONES: Musimy wspólnie obronić Europę przed Rosją

Pierwszym zadaniem NATO w nadchodzących latach musi stać się ochrona Europy oraz demokratycznych państw Zachodu przed zagrożeniem ze strony Rosji.