Editio - Curie 2017

.W 2017 r. mija 150 rocznica urodzin Marii Curie oraz 120 rocznica urodzin jej córki Ireny. Obie panie są laureatkami Nagrody Nobla w dziedzinie chemii i fizyki za badania nad promieniotwórczością. Noblistki są jednocześnie symbolami innowacyjności, poszukiwania, siły i determinacji w nauce, lecz przede wszystkim najlepszymi symbolami wspólnych dla Francji i Polski przedsięwzięć i dróg do ich realizacji. Ich osiągnięcia stanowią podstawę do budowy i wzmocnienia wiarygodnej, trwale oddziałującej na liderów opinii we Francji opowieści o kreatywności Polaków (w przeszłości i dziś) oraz współpracy polsko-francuskiej.
Taki jest też punkt wyjścia do poważnej rozmowy o polskiej wynalazczości i nauce, lecz także o promocji Polski poprzez innowacyjność i kreatywność.