Edito JPII (PL)

Cały był z wolności. Bo to właśnie wolność, oparta na Bogu i wierze, zajmowała kluczowe miejsce w Jego społecznym nauczaniu. Wolność od i wolność do – silnym głosem mówił przecież w obronie biednych i uciśnionych, ale też stanowczym słowem potrafił krzyknąć, zwrócić uwagę na jakieś zło. A myśmy wtedy klaskali… Czy słusznie? Bo ta Jego absolutna wolność jest trudna, ale też ważna – zwłaszcza dziś – nie tylko dlatego, że wyprowadził świat z komunizmu, ale także dlatego, że w naszych czasach coraz więcej jest zniewoleń. Redukowanie Jana Pawła II wyłącznie do roli wyzwoliciela, lidera świata zdaje się jednak krzywdzące. I choć wielu próbowało, chcemy razem z Państwem zastanowić się od nowa nad spuścizną Karola Wojtyły – w 100-lecie Jego urodzin.