Edito JPII (UA)

Він увесь був зітканий зі свободи. Бо це саме свобода, оперта у Бозі і вірі, займала ключове місце в його суспільній науці. Свобода від і свобода до – адже його сильний голос підносився на захист бідних і принижених, але також він вмів крикнути рішучим словом, звернути увагу на якесь зло. А ми тоді плескали в долоні… Чи слушно? Бо ця його абсолютна свобода є важкою, але також можливою, особливо сьогодні, не тільки тому, що він вивів світ із комунізму, але також тому, що в наші часи є щоразу більше залежностей. Зменшення Івана Павла ІІ виключно до ролі визволителя, лідера світу здається таки несправедливим. І хоча багато-хто намагався це зробити, ми хочемо разом з вами призадуматись наново над спадщиною Кароля Войтили – в 100-ліття його народження.