Edito Niepodległa 2018

.Każdy z nas, Polaków wie, czym jest Niepodległość. Przecież uczymy się tego od najmłodszych lat: Niepodległość to Polska. To po prostu wolność, to wspólne działanie, nawet w obliczu sporu, jak w 1918 roku Dmowski i Piłsudski.

Na Wszystko Co Najważniejsze chcemy opowiedzieć o Niepodległej w taki właśnie sposób – poprzez oddanie głosu różnym, z pozoru, tożsamościowym narracjom tworzącym Polskę w 100 lat po wydarzeniach 1918 roku. Tylko wtedy dowiemy się, co nie tyle nas dzieli ale łączy, co sprawi że 11 listopada 2018 roku będziemy chcieli wspólnie świętować, ciesząc się z bycia razem i tworzenia wspólnoty.

Chcemy więc po pierwsze zapytać o Polskę Pokolenie Niepodległości. Naszych pradziadków i prababcie, którzy urodzili się w roku niepodległości. Odpowiedzi na pytanie o sposób wspólnego przeżywania niepodległości chcemy szukać w pracach i wspomnieniach twórców Niepodległej, starając się znaleźć w nich klucz do naszej wspólnej przyszłości. To we wspomnieniach, zwłaszcza zapisanych, tych dla których rok 1918 był początkiem wszystkiego, szukać możemy tropów, wyznaczających ścieżkę dla Polski.