George FRIEDMAN: Najważniejsze konsekwencje? Militaryzacja Niemiec i wzmocnienie NATO

Niemcy mogą ściśle współpracować z Rosją mając oparcie w ramach NATO, ale jeśli ta rama się rozpadnie, a Ukraina upadnie, wówczas jedyną rzeczą stojącą między Niemcami a Rosją będzie Polska.