Roger Moorhouse: This war has never been honestly accounted for
Roger MOORHOUSE

Roger MOORHOUSE

Roger Moorhouse: This war has never been honestly accounted for

Poland is arguably in a better place now, geopolitically speaking, than it has been for a couple of centuries.  But it still faces a challenge in dealing with its neighbours – an aggressive, backward-looking Russia to the east, and an EU in the west that seems to want to forget about the past entirely.  It cannot afford to shirk that challenge.

Roger MOORHOUSE: Un bilan honnête de cette guerre n'a toujours pas été dressé
Roger MOORHOUSE

Roger MOORHOUSE

Roger MOORHOUSE: Un bilan honnête de cette guerre n'a toujours pas été dressé

Géopolitiquement parlant, la Pologne est sans doute dans une meilleure position maintenant qu’elle ne l’a été durant des siècles. Mais elle ne cesse de faire face à un défi dans les relations avec ses voisins – une Russie agressive et passéiste à l’est et une Union européenne à l’ouest qui semble vouloir complètement oublier le passé. Ce défi, la Pologne ne peut pas se permettre de s’y soustraire.

Prof. Wojciech ROSZKOWSKI: L’antipolonisme
Prof. Wojciech ROSZKOWSKI

Prof. Wojciech ROSZKOWSKI

Prof. Wojciech ROSZKOWSKI: L’antipolonisme

Si nous continuons à entendre dire que c’est la Pologne qui endosse la responsabilité de la Shoah et de l’éclatement même de la Seconde Guerre mondiale, il faut se le dire ouvertement : nous avons affaire à une régulière et agressive propagande antipolonaise, donc à de l’antipolonisme.

Karol NAWROCKI: Poland. Her middle name is History
Karol NAWROCKI

Karol NAWROCKI

Karol NAWROCKI: Poland. Her middle name is History

We want to tell you about the extraordinary history of Poland, a country that has not only suffered as few other countries have, but also knew how to use the experience as a source of strength to fight for the most universal human value – freedom.

Prof. Richard J. EVANS: The Molotov-Ribbentrop Pact. The first step towards the destruction of the Polish nation
Prof. Richard J. EVANS

Prof. Richard J. EVANS

Prof. Richard J. EVANS: The Molotov-Ribbentrop Pact. The first step towards the destruction of the Polish nation

Why was the Ribbentrop-Molotov Pact signed? For both Hitler and Stalin the aim was to buy time, to enable the invasion of Poland without bringing the Third Reich and the Soviet Union into a war with each other at a time when Germany was not ready for a full-scale war, and the USSR was rebuilding its armed forces and munitions factories after they had been severely affected by the purges of the 1930s.

Karol NAWROCKI: Polonia. Su segundo nombre es historia
Karol NAWROCKI

Karol NAWROCKI

Karol NAWROCKI: Polonia. Su segundo nombre es historia

Queremos que conozcáis la increíble historia de Polonia, porque no solo es uno de los países más afectados del mundo en cuanto a su historia, sino deriva de eso la fortaleza para luchar por el valor más universal humano: ¡la libertad!

Karol NAWROCKI: La Polonia. Il suo secondo nome è storia
Karol NAWROCKI

Karol NAWROCKI

Karol NAWROCKI: La Polonia. Il suo secondo nome è storia

Vogliamo che conosciate la straordinaria storia della Polonia, perché non solo è uno dei Paesi con più esperienza storica al mondo, ma ne trae anche la forza per lottare per il valore umano più universale – la libertà!

Karol NAWROCKI: La Pologne. Histoire est son autre nom
Karol NAWROCKI

Karol NAWROCKI

Karol NAWROCKI: La Pologne. Histoire est son autre nom

Nous voulons que vous connaissiez l’incroyable passé de la Pologne – un des pays les plus marqués par l’histoire, mais qui en tire la force de lutter pour la valeur humaine la plus universelle – la liberté.

Eryk MISTEWICZ: Moje miasto, Warszawa, zostało zrównane z ziemią
Eryk MISTEWICZ

Eryk MISTEWICZ

Eryk MISTEWICZ: Moje miasto, Warszawa, zostało zrównane z ziemią

Aby zrozumieć Polskę, że o coś nam wciąż chodzi, że czegoś ważnego dla nas bronimy, proszę, abyście zrozumieli naszą historię. Nasze, aż do poziomu szaleństwa, umiłowanie wolności. To, jak dobrze rozumiemy bohaterstwo, solidarność z innymi. Jak wiele czerpiemy z naszej historii i tożsamości.

Tim BOUVERIE: Herbatka z Hitlerem
Tim BOUVERIE

Tim BOUVERIE

Tim BOUVERIE: Herbatka z Hitlerem

Niewielkiemu gronu konserwatywnych przeciwników polityki ustępstw nie tylko brakowało przywództwa i jedności, ale też wszelkie próby zdecydowanego sprzeciwu wobec Chamberlaina z coraz większą mocą likwidował potężny aparat partyj­ny torysów.

Robert BOGDAŃSKI: "Ładoś ze Stambułu". Odkrywamy nieznanego sprawiedliwego
Robert BOGDAŃSKI

Robert BOGDAŃSKI

Robert BOGDAŃSKI: "Ładoś ze Stambułu".
Odkrywamy nieznanego sprawiedliwego

Wojciech Rychlewicz, polski konsul służący w Stambule we wczesnym okresie wojny był – by użyć określenia Arendt – „trybikiem” w urzędowej machinie. Trybikiem, który usiłował wyrwać z ogromnych trybów maszyny Holocaustu pojedyncze ludzkie istnienia. W czasie II wojny światowej uratował według szacunków 2.000 ludzkich istnień przed pewną śmiercią.