Jacques ATTALI: Dziennikarstwo.
Wielka profesja, kluczowa dla demokracji

Co stanie się z mediami, gdy z nowych technologii narodzą się kolejne technologie – szalone, z naszej dzisiejszej perspektywy wręcz nieprawdopodobne?