Jadwiga EMILEWICZ: Konstytucja biznesu.
Cywilizowanie relacji państwo-przedsiębiorcy

Konstytucja biznesu porządkuje rozchwiane przez lata transformacji relacje państwo – przedsiębiorca. Jestem przekonana, że tworzy warunki sprzyjające wzajemnemu zaufaniu, bez którego trudno wyobrazić sobie stabilny wzrost.