Jan CIEŃSKI: "Początek polskiej transformacji. Od towarzyszy do kapitalistów"

Pod koniec lat 90. polscy politycy stali się dużo bardziej świadomi ryzyka, jakie wiąże się z bliskimi relacjami z podejrzanymi biznesmenami; równolegle zwiększyła się skuteczność działania urzędów i wymiaru sprawiedliwości, częściowo dzięki dostosowywaniu polskich przepisów do unijnych regulacji.