Jan ROKITA: Polski uniwersalizm

Uniwersalizm polski jest trochę pokrewny niemieckiemu, tyle tylko że ma oczy skierowane zawsze na wschód Europy – pisze Jan ROKITA.