Jochen BÖHLER: Jak Europa Środkowa wykorzystała upadek imperiów w 1918 r.

Po tym, jak latem 1920 r. wojska polskie zatrzymały Armię Czerwoną pod Warszawą, wahadło przechyliło się na korzyść Polski. Mocarstwa zachodnie wolały suwerenne państwo polskie niż ZSRR.