Józef SOBOLEWSKI: Nie ma energetycznego Świętego Graala

Wymuszanie rozwoju energetyki odnawialnej jest drogą nie tyle wiodącą do ochrony klimatu, redukcji emisji CO2, ile sposobem na robienie bardzo zyskownego biznesu.