Kard. Stanisław DZIWISZ: Jan Paweł II. Człowiek, który wyprzedził swój czas

Wydaje się, że filozoficzną zasadą porządkującą jego stosunek do świata był personalizm, co owocowało budowaniem życia przede wszystkim na relacjach osobowych – najpierw z osobą samego Boga, a następnie z innymi ludźmi.