Karol NAWROCKI: Walczyli dla innych, umierali dla Polski

80 lat temu polscy żołnierze zdobyli Monte Cassino. Daleko od rodzinnych stron walczyli „za wolność naszą i waszą”.